Ailevi Akdeniz ateşi böbrek yetmezliği yapar mı? Tedavisi nasıldır?

Ailevi Akdeniz ateşi hastalığında en önemli istenmeyen sonuç; amiloid denilen protein yapısındaki maddenin organlarda birikerek organ işlevlerini bozmasıdır. Amiloidoz olarak adlandırılan bu durum genellikle hastalığı erken yaşlarda başlayan, şiddetli ve sık atakları olan, ataksız dönemlerde iltihap belirteçleri yüksek seyreden, amiloidoz için daha yüksek risk oluşturan genetik mutasyonu taşıyan, ailesinde amiloidoz olan ve hepsinden önemlisi iyi tedavi edilmemiş, yani düzenli ve yeterli dozda kolşisin almayan hastalarda görülür. Amiloid birikiminin en sık görüldüğü organlardan biri de böbreklerdir. Böbreklerde amiloid birikimi başladığında böbreklerin süzme yeteneğinin bozulması sonucu idrarla protein kaybı başlar ve belirli bir süre sonra da böbrek yetmezliği gelişebilir. Kolşisin düzenli kullanıldığında atakların tekrarlama sıklığını azaltır ve hastalığın en önemli istenmeyen sonucu olan, amiloidoz gelişimini engelleyerek böbrek yetmezliği gelişimini de önler. Ailevi Akdeniz ateşi genetik bir hastalık olduğu için tedavinin ömür boyu sürdürülmesi önemlidir. Amiloidoza bağlı böbrek yetmezliği gelişenlerde de böbrek yetmezliği seviyesine göre doz azaltılarak kolşişin tedavisi verilmelidir. Hemodialize giren hastalarda da, günlük dozu 0,3 mg’ı geçmeyecek şekilde yakın takip altında kolşisin verilebilir. Amiloidozu olan ve son dönem böbrek yetmezliği aşamasına gelmemiş ailevi Akdeniz ateşi hastalarının tedavisinde henüz klinik kullanımı sınırlı olan anakinra, kanakinumab ve tosilizumabın kullanımı artmaktadır. Bu ilaçların idrarda protein kaybını azalttığını gösteren veriler vardır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım