Ailevi Akdeniz ateşi (FMF) hastalarında bel ağrısı olabilir mi?

Ailevi Akdeniz ateşi (FMF) hastalarında bel ağrısı olabilir. Bazı FMF hastalarında spondiloartropati denilen özellikle omurga tutulumu ile karakterize iltihabi romatizmal hastalıklarla birlikte gözlenebilir.

FMF ile ilişkili spondiloartropati, çocukluk veya erişkin dönemlerinde ve daha çok erkek hastalarda ortaya çıkar. Ana yakınma iltihabi bel ağrısıdır. Bel ağrısının 40 yaş öncesi ve sinsi başlaması, ağrının 3 aydan fazla sürmesi, 30 dakikadan fazla sabah tutukluğunun olması, egzersiz ile düzelmesi, gecenin ikinci yarısında ağrı ile uyanılması ve steroid olmayan ağrı kesici ilaçlara iyi yanıt vermesi iltihabi bel ağrısının başlıca özellikleridir. Hastalarda omurga hareketlerinde kısıtlanma gözlenebilir. Bununla beraber göğüs ön duvar ağrısı ve göğüs genişlemesinde azalma saptanmaz. Radyolojik olarak önemli derecede omurga tutulumu gözlenmez.

Hastalarda genellikle radyolojik olarak tek veya iki taraflı sakroiliak eklem iltihabı olan sakroiliit gelişebilir. Bu hastaların genetik analizlerinde HLA-B27 genellikle negatif olarak saptanır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım