Ailevi Akdeniz ateşi (FMF) hastalığı çocuk sahibi olmaya engel midir?

Kolşisin kullanımından önceki dönemlerde ailevi Akdeniz ateşi olan kadın hastalarda doğurganlık şansının azalması beklenirdi. Bu durumun tekrarlayan karın zarı iltihabı veya çok sayıda cerrahi girişim sonucu gelişebilecek yapışıklıklar ve yumurtalıkların amilioid birikimine bağlı doğrudan hasar görmesi sonucu olduğu düşünülmüştür. Ancak kadın hastalarda doğurganlığın ve gebelik sonuçlarının düzenli kolşisin tedavisi ile iyileştiği gösterilmiştir. Bu nedenledir ki günümüzde ancak tanı konulmamış veya iyi kontrol edilmeyen hastalarda doğurganlık ihtimalinin azalması beklenmektedir.

Bazı hastaların adet kanamalarının azalmış olduğu bildirilmiş olmakla birlikte nedeni bilinmemektedir. Yine ailevi Akdeniz ateşli kadın hastaların normal bireylere benzer şekilde yardımcı üreme teknolojilerinden de faydalanabilecekleri bilinmektedir.

Sonuçta ilerlemiş amiloidoz dışında bu kadınlarda gebe kalmalarına engel bir tıbbi durum olmadığı hatırlanmalıdır. Gebelik esnasında geçirilecek atakların düşük veya erken doğuma yol açabildiği ve kolşisin kullanımının gebelikte güvenli olduğu gösterildiğinden; gebe ailevi Akdeniz ateşi hastaları kolşisin kullanmaya devam etmelidirler.

Diğer yanda erkek hastalarda doğurganlık konusundaki kanıtların oldukça kısıtlı olduğu ve kolşisin kullanımı sonucu sperm sayısının azaldığı yolundaki verilerin çelişkili olduğu da akılda tutulmalıdır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım