Ailevi Akdeniz ateşi (FMF) hastalığı göğüs ağrısı yapar mı?

Başlıca Akdeniz’i çevreleyen coğrafyada yaşamakta olan; Türkler, Araplar, Yahudi ve Ermeniler gibi toplumlarda görülen ailevi Akdeniz ateşi iltihabi ataklar halinde seyretmektedir. Çoğu kez ateşin eşlik ettiği ve kendi kendini sınırlayıcı özellikteki bu ataklar başlıca karın ve göğüs boşluğu ile eklemleri çevreleyen zarları ilgilendirmektedir. Hemen tüm toplumlarda en sık görülen ve karın ağrısına yol açan ataklarda; ‘periton’ olarak bilinen karın zarı iltihaplanmaktadır. Hastaların yaklaşık %30-45’inde plevra olarak adlandırılan akciğerlerin üzerini döşeyen zar iltihaplanmaktadır. Bu durum hemen daima ateşle birlikte, tek tarafta kaburgalar alt kesiminde ve nefes almakla artan yan ağrısına neden olur.

Ailevi Akdeniz ateşi seyrinde göğüs ağrısına sebep olacak diğer bir durum kalp zarı iltihabıdır. Perikardit olarak bildiğimiz bu tutulumun gerçek sıklığı tam olarak bilinmemekle birlikte %2-3 civarında görüldüğü tahmin edilmektedir. Perikardit; kalbin önünde veya göğüs duvarı arkasında, bazen öne eğilmekle değişen ağrıya neden olur. Bu şekilde ataklar çoğunlukla 2-3 gün sürmektedir. Bu hastalarda son olarak, tartışmalı olmakla birlikte, damar sertliği sıklığı da artmış olabilir. Kalp damarlarının daralmasına veya tıkanmasına bağlı olarak gelişen göğüs ağrıları çoğunlukla birkaç dakika sürer ve tipik ailevi Akdeniz ateşi ataklarından farklı doğadaki bu ağrının ayrımı bazen hayati öneme sahip olabilir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım