Ailevi Akdeniz ateşi (FMF) hastalığı nasıl tedavi edilir?

Ailevi Akdeniz ateşi (FMF)

Ailevi akdeniz ateşi (FMF), karın içi organları çepeçevre saran ve karın boşluğunun iç yüzünü örten periton denilen zarda, yine akciğer ile kalbi saran plevra ve perikard denilen zarlarda, cilt ve eklemlerde tekrarlayan ve kendiliğinden düzelen iltihabı ataklara neden olan genetik bir hastalıktır.

Ailevi Akdeniz ateşi tedavisi

Ortadan tamamen kaldırılabilir bir hastalık değildir ama tedavi edilebilir bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Hastalıkta en önemli istenmeyen sonuç; amiloid denilen protein yapısındaki maddenin organlarda birikerek organ işlevlerini bozmasıdır. Amiloid birikimi basit ucuz bir ilaç olan kolşisin ile engellenebilir bir durumdur.

FMF semptomatik tedavisi olan bir hastalıktır. Hastalığın oluşturduğu klinik tabloyu düzeltme amacıyla çiğdem bitkisinden elde edilen kolşisin kullanılmaktadır. Gut ve Behçet hastalığı gibi başka hastalıkların tedavisinde de reçete edilen bu ilaç FMF tedavisinde 2 önemli amaçla kullanılır.

Atakların engellenmesi veya hafifletilmesi

Birinci amaç, atakların engellenmesi veya hafifletilmesidir. Düzenli olarak kolşisin kullanan hastalarda ataklar ya hiç tekrarlamaz ya da daha öncekilere oranla çok daha seyrek hale gelir ve hafif geçerler.

Sadece atak döneminde kullanılmasının bir yararı yoktur ve bu şekilde başlamış olan atağı önleyici bir etki sağlamaz. Etkinliği ilacın düzenli kullanımına bağlıdır.

Amiloidoz gelişiminin engellenmesi

İkinci amaç, amiloidoz gelişiminin engellenmesidir. Kolşisin, hekim kontrolünde düzenli ve yeterli dozda kullanıldığında amiloidoz gelişimini engellemektedir. Tedavi takibinde gerekli hassasiyetin gösterilmemesi durumlarında klinik tablo tekrar bozulabilmektedir.

Diğer ilaçlar

FMF tedavisinde henüz klinik kullanımın sınırlı olduğu farklı ilaçlar bulunmaktadır ancak bunlar kolşisine alternatif değildir. Kolşisine dirençli olgularda veya kolşisin kullanımın engelleyen ciddi bir alerjik reaksiyon öyküsünün söz konusu olduğu durumlarda İnterferon, Anakinra, Rilonacept gibi ilaçlar tercih edilmektedir. Bu ilaçlar henüz çalışmaların devam ettiği ilaçlardır, kolşisinin yerini tutmaz sadece yukarıda söz edilen özel durumlarda kullanımları söz konusudur.

 

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım