Ailevi Akdeniz ateşi hastası kolşisin tedavisi altında atak geçirmiyorsa tedavi kesilebilir mi?

Ailevi Akdeniz ateşi (AAA) hastalarında tedavinin iki ana amacı vardır. Birincisi akut atakların önlenmesi, ikincisi ise amiloidozun gelişmesinin ve ilerlemesinin engellenmesidir.

Amiloidoz AAA’ de tekrarlayan ataklar sonucu amiloid denilen ve çözünmeyen protein yapıda bir maddenin çeşitli organlarda birikmesi sonucu bulgular ortaya çıkan bir durumdur. Amiloidoz gelişimi ve bununla ilişkili böbrek yetmezliği AAA hastalarındaki önemli ve engellenebilir istenmeyen sonuçlardandır.

Bu nedenle hafif veya çok nadiren atak geçiren hastalarda bile kolşisin kullanımının amiloidoz gelişmesi açısından koruyucu olduğu bildirilmiştir. Böbrek fonksiyonları normal olan hastalar için günlük 1.5-2.0 mg olan dozlar önerilmektedir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Benzer videolar
Açık açık romatizma tanıtım