Akut romatizmal ateş kalp tutulumu ileri yaşlarda ne gibi sorunlar yaratabilir?

Eğer çocukta kalp büyümesi, kalp yetmezliği, belirgin kapak tutulması gelişmiş ise uzun dönemde riskin yüksek olduğuna işaret eder. Bu durum daha çok tekrarlayan atak geçirenlerde olur. İlk atakta kalp tutulması olmamışsa uzun dönemde romatizmal kalp hastalığı görülme olasılığı çok düşüktür. Hastalığın başlangıcında kalpte iltihap olanların neredeyse yarısında kalıcı kalp hasarı yerleşir.

Eğer ARA geçiren bir hastada kalp tutulumu olmuşsa, ileri yaşlarda bazı sorunlarla karşılaşma riski vardır. Hastanın tedavisiz kalması ya da ikincil ilaç koruması (profilaksi) almaması nedeniyle tekrarlayan ataklar sonucu kalıcı romatizmal kalp hastalığı yerleşebilir. Bu da yaşam kalitesini ve süresini etkiler. Ağır vakalarda kalp yetersizliği gelişebilir. Ritm bozuklukları (aritmi), kalp zarı iltihabı (perikardit), kalp kapak iltihabı (infektif endokardit), pnömoni, akciğer damarlarında tıkanma (pulmoner emboli) diğer oluşabilecek problemlerdir.

Bazı hastalarda, hastalanan kalp kapaklarının değiştirilmesi gerekebilir. Kapak değişimine gitmiş hastalarda, kullanılan kan sulandırıcıların yol açabileceği sorunlar yanında, gebelik de başlı başına bir problem kaynağıdır. Bütün bu oluşabilecek risklerin önlenmesi için elimizdeki en önemli silah ikincil koruma yöntemleridir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım