Akut romatizmal ateş nasıl tedavi edilir?

Ateş tam kontrol altına alınana kadar yatak istirahati gerekir. Tedavide aspirin, penisilin ve bazı hastalarda kortizon kullanılır. Yüksek doz aspirin tedavisine kısa zamanda yanıt alınır, hastanın ateşi düşer ve eklem ağrıları ve şişliği kaybolur.

Streptokok infeksiyonunu ortadan kaldırmak için ise 10 gün, günlük 600.000 ünite prokain pensilin ve onu takiben ayda bir 1.2 milyon ünite benzatin penisilin enjeksiyonları yapılır. Romatizmal ateş ataklarının tekrarlaması riski vardır. Bu durum özellikle karditi olan çocuklar için çok önemlidir. Bu hastaların beşte biri, ilk atağı izleyen 5 yıl içinde ikinci bir atak geçirirler. Hastalığın tekrarlamasını önlemek için koruyucu aylık penisilin enjeksiyonu uygulamasına devam edilir. İlk 5 yıldan ya da hasta 25 yaşını geçtikten sonra tekrarlama riski azalır. Kalp tutulması olmayanlarda bu koruyucu tedavi genellikle 5 yıl sonra kesilir ancak kardit saptananlarda aylık penisilin tedavisine daha uzun süre devam etmek gerekmektedir.

Özellikle kalp tutulması olan çocuklarda kısa süreli kortizon tedavisine başvurulur. Kalp kapak iltihabı üzerindeki etkisi tartışmalı olsa da günde 40-60 mg prednison başlanır ve birkaç hafta içinde azaltılarak kesilir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım