Ankilozan spondilit (AS) hastalığı olan birisi özürlülük raporu alabilir mi? Özürlülük yüzdesi hesaplanırken neye dikkat ediliyor?

Ankilozan spondilit hastaları özürlülük raporu alabilirler. Adı üstünde bu rapor bir hastalık raporu değildir, kişinin özürlülük derecesini ortaya koyan bir rapordur.

Ankilozan spondilit hastalığı omurga eklemlerinde hasar oluşturan, hareket kısıtlılığı ve şekil bozukluklarına neden olan bir hastalıktır. Bazı ankilozan spondilit hastalarında kalça, diz ve ayak bileği gibi eklemleri de etkilenebilir. Özürlülük oranı hesaplanırken bel ve boyun hareketlerinin ne kadar kısıtlandığına bakılır, omurga dışındaki eklemlerde hasar oluşmuş ise bu eklemlerin her birinin hareket kısıtlılığının derecesi de ölçülür. Eklemlere röntgen çekilir ve yapılarına bakılır. Bu eklemlerin özür oranı yönetmelikle belirlenmiş, daha önceden hazırlanmış skalalara göre hesaplanır. Elde edilen eklem özür oranları özel bir hesaplama cetveline göre birleştirilir ve tek bir özür oran rakamı bulunur.

Kısacası ankilozan spondilit hastalarında özürlülük oranı bu kişilerin ankilozan spondilit hastalığına sahip olmalarına göre değil eklemlerinde kalıcı ve iyileşme ihtimali olmayan sakatlık miktarlarına göre belirlenir. Ankilozan spondilit hastalığı olmasına rağmen vücudunda hiçbir hasar oluşmamış, omurga eklemlerini her yöne rahatlıkla hareket ettirebilen bir hastada özürlülük yüzdesi çok çok düşük bulunur. Boynunu ve belini sağa sola çeviremeyen, öne eğilemeyen ve kamburluk gelişmiş bir hastada ise özürlülük oranı çok daha yüksektir.

Bu konuda bilinmesi gereken bir diğer husus, bireyler ankilozan spondilit dışında başka hastalıklara da sahip ise bu hastalıkların özür oranı da özürlülük raporunda yer alır. Buna bir örnek; bir ankilozan spondilit hastasında böbrek yetmezliği olduğunu düşünelim. Böbrek yetmezliğinin özür oranıyla ankilozan spondilitin eklemlerde yaptığı özür oranı birleştirilir ve tek rapor olarak sunulur.

Kişide var olan hastalıkların her birinin özürlülük oranı ilgili uzmanlarca belirlenir. İlgili uzmanların katıldığı kurullarda biraz önce bahsettiğim şekilde hesaplama cetveline göre özürlülük oranı hesaplanır ve heyet raporu imzalanır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım