Ankilozan spondilit hastalarında Anti-TNF ilaçlar ne zaman kullanılır? Bu tedaviyi alan hastalar nelere dikkat etmelidir?

Anti-TNF ilaçlar; en az 3 farklı nonsteroid antiinflamatuar ilacı (ağrı-yangı giderici) en az 3 ay süreyle kullanmış olmasına rağmen halen aktif yakınmaları devam eden Ankilozan spondilit hastalarında kullanılır.

Bu ilaçları kullanan hastalarda enfeksiyon gelişme riski artmıştır. Ülkemiz şartlarında tüberküloz yani verem halen ciddi bir toplum sağlığı problemidir. Anti-TNF ilaçlar verem hastalığı gelişme riskini bir miktar artırmaktadır. Anti-TNF ilaç tedavisine başlamadan önce hastalar, olası tüberküloz mikrobu ile karşılaşıp karşılaşmadıklarının belirlenmesi için sorgulanmalı, akciğer filmi çekilmeli ve hastalara PPD denilen tüberküloz tarama testi yapılmalıdır. PPD değeri 5mm ve üzerinde tespit edilen tüm hastalara tüberküloz gelişimini önlemek amacıyla 9 ay süreyle INH isimli ilaç kullandırılmalıdır.

Tüberküloz geçirmekte olan, aktif enfeksiyonu bulunan, orta-ileri düzeyde Kalp yetersizliği olan veya halen kanser hastalığı bulunan hastalara anti-TNF ilaçlar verilmemelidir.

Anti-TNF ilaç kullanan hastalarda yüksek ateş, öksürük, kilo kaybı veya kan tükürme gibi yakınmalar olursa tedaviyi başlatan hekime en kısa sürede başvurulmalıdır.


“Ankilozan spondilit hastalarında Anti-TNF ilaçlar ne zaman kullanılır? Bu tedaviyi alan hastalar nelere dikkat etmelidir?” sorusu Dr. Şenol Kobak tarafından da cevaplanmıştır. İlgili videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım