Ankilozan spondilit hastalarında kullanılan BASDAI neyi gösterir? Hangi sorular vardır? Nasıl hesaplanır?

Ankilozan Spondilit’de hastalık aktivitesini değerlendirmek, ilaç tedavisinin etkinliğini ya da yeni bir ilaç tedavisine ihtiyaç olup olmadığını belirlemek için çeşitli testler kullanılmaktadır. BASDAI olarak adlandırılan ve “Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index” kelimelerinin baş harflerinden oluşan “Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi” bu testlerden birisi olup altı sorudan oluşmaktadır. Hastadan soruları geçtiğimiz haftasını göz önünde bulundurarak cevaplaması istenir. BASDAI skorunu hesaplamak için, hastadan ilk beş soruya, 0 “yok” ile 10 “çok şiddetli” arasında olacak şekilde puan vermesi istenir.

  • Örneğin ilk soru için hastaya “halsizlik/yorgunluk düzeyinizi genel olarak nasıl tanımlarsınız?” diye sorulduğunda, hasta halsizlik/yorgunluğu yok ise 0, halsizlik/yorgunluğu çok şiddetli ise 10 ya da bu değerler arasında kendi halsizlik/yorgunluk düzeyini belirleyecek puan verir.
  • İkinci soru “Ankilozan Spondilite bağlı boyun, sırt, bel veya kalça ağrılarınızın düzeyini genel olarak nasıl tanımlarsınız?”
  • Üçüncü soru “Boyun, sırt, bel ve kalçalarınız dışındaki diğer eklemlerinizdeki ağrı/şişliğin düzeyini genel olarak nasıl tanımlarsınız?”
  • Dördüncü soru “Dokunmaya veya basıya karşı hassas olan bölgelerinizde duyduğunuz rahatsızlığın düzeyini nasıl tanımlarsınız?”
  • Beşinci soru “Uyandıktan sonraki sabah tutukluğunuzun düzeyini nasıl tanımlarsınız?” şeklinde olan diğer sorular için de hastadan 0 ile 10 puan arasında değerlendirme yapması istenerek, her soru için ayrı ayrı puanların elde edilmesi sağlanır.
  • Altıncı soru olan “Uyandıktan sonra sabah tutukluğunuz ne kadar sürüyor?’’ dan elde edilecek puan ‘’sabah tutukluğu yok” ise 0, “sabah tutukluğu 1 saat sürüyor” ise 5 ve “sabah tutukluğu 2 saatten daha fazla sürüyor” ise 10 puan ya da bu puanlar arasında hastanın ‘’kendi sabah tutuluk süresini’’ tanımladığı herhangi bir değerden elde edilecektir.

Sonuç olarak, beşinci ve altıncı sorulardan elde edilen puanların ortalaması ile ilk dört sorudan elde edilen puanlar toplanıp elde edilen puanın beşe bölünmesi ile BASDAI skoru hesaplanmış olacaktır. Beş ve üzerinde elde edilen skorlar, hastalığın kontrol altında olmadığını ve tedavinin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ederek yol gösterici olmaktadır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Benzer videolar
Açık açık romatizma tanıtım