Ankilozan spondilit hastalarında üveit neden olur ve nasıl tedavi edilir?

Ankilozan spondilitin en sık görülen eklem dışı bulgusu göz tutulumudur. Tıbbi adı üveit olan bu durum ankilozan spondilit hastalarının yaklaşık üçte birinde ortaya çıkar. Bazen tek bazen de her iki gözde etkilenme olur. Tekrarlayıcı özellik gösterebilir. Gözün beyaz kısmında birkaç gün veya daha uzun süren kızarıklık, ağrı veya bulanık görme göz tutulumunu yani üveit varlığını düşündürür. Ankilozan spondilitde genellikle gözün üvea tabakasının ön kısmının tutulumu yani akut anterior üveit görülür, erkeklerde daha sıktır, tek taraflı olma ihtimali daha yüksektir. Üveit olduğunda eklem bulguları inaktif olabilir, yani eklem hastalığı ile göz bulguları korele değildir. Üveitin kontrol altına alınmadığı olgularda görmede azalma ve körlük oluşabilir.

Üveit tedavisinde başarıyı arttıran en temel faktörler erken teşhis, düzenli takip, uyumlu hasta hekim ilişkisi ve doğru tedavidir. Bu şartlar sağlandığında çoğu kez gözdeki tablo kontrol altına alınabilir. Tedaviye geç kalınan durumlarda hastalık ilerler ve kalıcı yan etkiler bırakabilir.

Üveitlerde tedavi prensibi diğer hastalıklardan farklıdır: Öncelikli olarak komplikasyonlar tedavi edilerek kısa vadede göz üzerine olabilecek dolaylı etkiler engellenir. Daha sonra saptanabiliniyorsa üveit nedeninin  tedavisi yoluna gidilir. Göz hekimince üveit tanısı almış hastalarda uygulanan ana tedavi yaklaşımı topikal tedavi olarak da adlandırılan göze damla veya merhem uygulamalarıdır. Bu amaçla genellikle kortizon içeren damlalar ve bazen merhemler kullanılır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Benzer videolar
Açık açık romatizma tanıtım