Ankilozan spondilit hastalarının diğer aile bireylerinde hastalık riski var mıdır? Herhangi bir test yapılmalı mıdır?

Ankilozan spondilit hastalığı genetik bir hastalık olup, HLA B27 geni arasında sıkı bir ilişki vardır.
AS hastalarının %80-90’ında bu gen testi pozitiftir. Bu genin, bağışıklık sisteminin omurga ve eklemlere saldırmasına yol açtığı düşünülmektedir.

Ancak sağlıklı bireylerde de HLA B27 %7-10 oranında pozitif olabilir. Bazı barsak ya da idrar yolu enfeksiyonları AS’in ortaya çıkmasını tetiklemektedir. Bu durumda hastalığın genetik olarak yatkın bireylerde çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya çıktığını söyleyebiliriz. AS’ in ortaya çıkışında genetik faktörlerin rolü olduğu için ailenin bir bireyinde AS veya diğer spondiloartritlerin ortaya çıkması durumunda diğer bireylerde de bu grup hastalıklara yakalanma riski artar.

Ankilozan spondilitli bir bireyin birinci derecede akrabasında hastalık çıkma ihtimali %10-20’dir. Diğer bir deyişle ankilozan spondilitli hastaların 1. derece akrabalarında hastalık normal popülasyondan yaklaşık 10 kat fazla görülmektedir. Ancak HLA B27 pozitif bireylerin yaklaşık
%’2 sinde hastalık gelişeceğinden, AS hastalarının semptomu olmayan yakınlarına
HLA B27 testi yapılması gereksizdir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım