Ankilozan spondilit hastalığım kontrol altında. Egzersizi ve ilaçları bırakabilir miyim?

Ankilozan spondilit (AS) genellikle genç yaşlarda ortaya çıkan ve özellikle omurgayı etkileyen inflamatuar (iltihaplı) bir romatizmal hastalıktır. AS’de tedavinin amacı ağrının kontrolü, inflamasyonun baskılanması, maksimum iskelet hareketliliğinin korunması, deformitelerin ve organ tutulumlarının önlenmesi olarak sıralanabilir. Hastalığın tedavisindeki iki önemli unsur, ilaçlar ve egzersizdir. Tedavi hastanın eğitimi ve kooperasyonunu gerektirir. Egzersiz programları ile dik postürün korunması ve eklem hareketliliğinin devamı amaçlanmaktadır. İlaç tedavisinin amacı ise ağrı ve inflamasyonu azaltmak ve bu sayede egzersizlerin yapılmasını kolaylaştırmaktır. Genellikle steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar, salazopirin ve TNF inhibitörü denilen biyolojik ilaçlar kullanılmaktadır. Hastalığın seyrinde aktivite ve iyilik dönemleri şeklinde dalgalanmalar olabilir. Ayrıca kullanılan ilaçlar hastalık aktivitesinde azalma sağlar. Fakat AS kronik, yani süreğen bir hastalık olup küratif bir tedavisi yoktur ve ömür boyu devam etmektedir. Bu nedenle egzersiz ve ilaç tedavisinin bırakılması mümkün olamamaktadır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım