Ankilozan spondilit hastalığının gidişatı tüm bireylerde aynı mıdır? Mesela herkeste kamburluk olur mu?

Ömür boyu süren bir hastalık olup, ilk 10 yıldaki seyrine bakarak geleceğe dönük tahmin yapılabilir. Yaşam süresi genel olarak normaldir. Hastaların sadece üç te birinde hastalık ciddi bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla tüm hastalarda kamburluk olacak diye bir durum yoktur.

Ayrıca hastalık fonksiyon kaybı yapacaksa bu durum genellikle ilk 10 yılda ortaya çıkmaktadır. Kalça tutulumu, kanda iltihabı gösteren testlerin normalden yüksek seyretmesi, ağrıların anti-inflamatuar yani ağrı kesici ilaçlarla yeterince azalmaması, omurga hareketlerinde kısıtlanma, az sayıda eklemin tek taraflı iltihabı ve hastalık başlangıç yaşının 16 yaşından küçük olması hastalık şiddeti ile ilişkili bulunmuştur. Özellikle kalça tutulumu gidişatı belirgin derecede olumsuz etkilemektedir. Kadınlarda hastalık genellikle daha geç başlamakta, daha hafif seyretmekte ve eklem dışı bulgular daha sık görülmektedir.

Son zamanlarda anti inflamatuar yani ağrı kesici ilaçların sürekli kullanımı ile omurgadaki deformasyonun ve bunun ilerlemesinin engellenebileceğini düşündüren çalışmaların olması ve özellikle 10 yıldan daha kısa süreli hastalığı olanlarda anti-TNF dediğimiz ilaçlarla daha iyi sonuçların alınması erken tanı ve doğru tedavi yaklaşımları ile hastalığın gidişatının zamanla daha iyi olacağını düşündürmektedir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım