Ankilozan spondilitte HLA-B27 testi ne anlama geliyor?

Ankilozan spondilit genetik ve çevresel faktörlerin birlikte rol oynadığı bir hastalıktır. Yatkınlığı arttıran genetik faktörlerin başında HLA-B27 geni gelmektedir ve hastalığa yol açan total genetik riskin %20-50’si HLA-B27’ye bağlıdır.

Kuzey Avrupa kökenli AS’li hastaların %90’ı HLA-B27 genini taşırlar; ülkemizde ise AS hastalarının ancak %70-80’inde bu gen mevcuttur. HLA-B27’nin AS ile gösterdiği ilişki bizim ülkemizde olduğu gibi diğer Akdeniz ülkesi halklarında, Araplarda ve siyah Amerikalılarda da Kuzey Avrupalılara göre daha zayıftır.

Öte yandan altını çizerek söyleyelim ki HLA-B27 hem Avrupa’daki ve hem de ülkemizdeki sağlıklı insanların %7 ile 10’unda bulunan normal bir gendir. Genel olarak konuşacak olursak HLA-B27 genini taşıyanlar arasında %5’ten azında AS gelişir. Yani toplumdaki HLA-B27 antijeni pozitif olan sağlıklı kişilerin sayısı, AS’li hastaların sayısından çok daha fazladır. Hatta AS’li bir hastanın HLA-B27 pozitif kardeşleri veya çocuklarının büyük çoğunluğunda hastalık hiç bir zaman gelişmez.

Bu nedenlerle HLA-B27 tek başına tanısal bir test olarak kullanılmamalıdır. Ancak hastada AS açısından yüksek şüphe uyandıracak semptom ve bulguların varlığı durumunda HLA-B27 testi hastalığın erken tanısına yardımcı olabilir.

Daha fazla bilgi için diğer HLA-B27 sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Taşkın Şentürk - Romatizma Hastaları için Covid-19 Aşılaması ile ilgili En Güncel Veriler ve 3. Doz Aşılama ile İlgili Öneriler
Açık açık romatizma tanıtım
Menü