Ankilozan spondilitte HLA-B27 testi ne anlama geliyor?

Ankilozan spondilit genetik ve çevresel faktörlerin birlikte rol oynadığı bir hastalıktır. Yatkınlığı arttıran genetik faktörlerin başında HLA-B27 geni gelmektedir ve hastalığa yol açan total genetik riskin %20-50’si HLA-B27’ye bağlıdır.

Kuzey Avrupa kökenli AS’li hastaların %90’ı HLA-B27 genini taşırlar; ülkemizde ise AS hastalarının ancak %70-80’inde bu gen mevcuttur. HLA-B27’nin AS ile gösterdiği ilişki bizim ülkemizde olduğu gibi diğer Akdeniz ülkesi halklarında, Araplarda ve siyah Amerikalılarda da Kuzey Avrupalılara göre daha zayıftır.

Öte yandan altını çizerek söyleyelim ki HLA-B27 hem Avrupa’daki ve hem de ülkemizdeki sağlıklı insanların %7 ile 10’unda bulunan normal bir gendir. Genel olarak konuşacak olursak HLA-B27 genini taşıyanlar arasında %5’ten azında AS gelişir. Yani toplumdaki HLA-B27 antijeni pozitif olan sağlıklı kişilerin sayısı, AS’li hastaların sayısından çok daha fazladır. Hatta AS’li bir hastanın HLA-B27 pozitif kardeşleri veya çocuklarının büyük çoğunluğunda hastalık hiç bir zaman gelişmez.

Bu nedenlerle HLA-B27 tek başına tanısal bir test olarak kullanılmamalıdır. Ancak hastada AS açısından yüksek şüphe uyandıracak semptom ve bulguların varlığı durumunda HLA-B27 testi hastalığın erken tanısına yardımcı olabilir.

Daha fazla bilgi için diğer HLA-B27 sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Benzer videolar
Açık açık romatizma tanıtım