Ankilozan spondilit tedavisinde kullanılan ilaçlar nelerdir?

AS ve diğer spondiloartritlerde, romatoloji hekimleri tarafından tedavi planı yapılır ve ilaç tedavisi düzenlenir. AS’de ilaç tedavisinin temelinde nonsteroid (kortizon olmayan) antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) yer alır. Bu ilaçlar yalnız ağrıyı ve tutukluğu gidermekle kalmaz, aynı zamanda romatizmal inflamasyonu (iltihabı) da düzeltir. NSAİİlar, hastaların %60-70’inde etkili olur; ağrı ve tutukluğu kısa sürede ve büyük oranda giderir.

NSAİ ilaçlara yanıt vermeyen omurga ve sakroiliyak eklem tutulumlu hastalarda veya diz ayak bileği gibi periferik eklemlerde artriti olanlarda sulfasalazin (salazopirin) veya metotreksat seçilebilir. Ayrıca iltihaplı barsak hastalığı veya sedef romatizması olan AS’li hastalar da bu ilaçlara gereksinim duyar.

Salazoprinin 500 mglık tabletleri vardır. Günlük 4-6 tablet kullanılabilir. Genelikle düşük dozda başlanıp dozu giderek arttırılır.

Salazopirin kan sayımında düşme, KC testlerinde yükselme, bulantı, kusma, güneş ışığına duyarlılık, deri döküntüleri ve baş ağrısı gibi istenmeyen etkileri olabilir. Sulfa grubu ilaçlara karşı alerjisi olanlarda çapraz reaksiyon nedeniyle bu ilaca karşı da alerji ortaya çıkabileceğinden SLZ kullanılmamalıdır. Tedavi sırasında düzenli kan kontrolleri yapılmalıdır.

Salazopirin idrar, gözyaşı ve ter gibi vücut sıvılarını turuncu renge boyayabilir. İlaç bol suyla içilmeli, tok karnına kullanılmalıdır.

Metotreksat aslında kanser tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Ancak çok daha düşük dozlarda birçok iltihaplı romatizmada da başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Haftada bir kez tablet veya injeksiyon şeklinde kullanılabilir. Tabletler aç karnına alınmalı ve dozun yükseldiği durumlarda haftalık doz 2’ye bölünerek 12 saat arayla kullanılmalıdır. Böylece ilacın etkinliği artar.

MTX, mide sorunlarına ve ağız iç yaralarına neden olabilir. Nadiren kan sayımında düşme ve KC testlerinde yükselmeye yol açabilir. Yan etkileri azaltmak için haftada birkaç kez folik asit tabletlerini kullanmak yararlı olur. İlacı kullanırken düzenli olarak kontrollere gitmeniz ve kan incelemeleri yaptırmanız gerekmektedir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Benzer videolar
Açık açık romatizma tanıtım