Ankilozan spondilit ve sigara ilişkisi nedir?

Sigara içiminin çok uzun yıllardır, kalp krizi başta olmak üzere kalp damar hastalıkları için önemli bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. Ancak sigara içiminin ankilozan spondilitli hastalarda kalp damar hastalıkları dışında da önemli sonuçları olabileceği gösterilmiştir.

Sigara içen bireylerde ankilozan spondilit ve sedef ilişkili artrit görülme sıklığı artmıştır. Aynı şekilde bu bireylerde hastalık daha şiddetli seyretmektedir. Klasik ankilozan spondilitli hastalarda sigara kullanımı, hastalığın daha kötü seyretmesine ve en korkulan komplikasyonu olan omurgada daha fazla yeni kemik oluşumuna neden olmaktadır. Daha da önemlisi bu durum tüketilen sigaranın miktarı ile de artmaktadır.

Ayrıca sigara içimi spondilo artrit grubu hastalıkların çok erken dönemleri için de sakıncalı olabilir. Nitekim çok yakın bir dönemde sigaranın, spondilo artrit olasılığı ile takip edilen inflamatuvar bel ağrılı hastalarda da, yani hastalığın en erken dönemlerinde de, şikayetlerin daha erken başlaması, daha aktif seyretmesi, işlevselliğin azalması, yaşam kalitesinin bozulması ile gerek MR görüntülemede gerekse direk grafilerde daha fazla bozukluğa yol açtığı gösterilmiştir.

Sigara içilmesi akciğerlerde yapısal ve işlevsel bozukluklara da yol açabilmektedir. Ankilozan spondilitin kendisinin de göğüs kafesinde kısıtlılığa ve akciğer kapasitesinde azalmaya yol açabileceği de düşünülecek olursa; bu hastaların sigarayı bırakmalarının ne kadar önemli olduğu anlaşılabilecektir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım