Ankilozan spondilitte antiTNF ilaçlar hangi hastalarda kullanılabilir?

Bu konuda uluslararası kabul görmüş yazılı kurallar vardır. Ülkeler, kendi sağlık sitemlerinde bu kurallarda gerekli gördükleri değişiklikleri yaparlar. Genel olarak kabul gören kurallara göre antiTNF ilaç kullanması gereken hastalar, daha önce yeterli süre ve dozda en az 3 NSAİİ kullanmalarına karşın hastalık şiddeti kontrol altına alınamamış, laboratuvar değerleri olarak iltihap testleri yüksek veya bel kemiğindeki tutulan ekleminde MR’da iltihap olduğu gösterilen hastalardır. Bu arada, antiTNF ilaçların kullanılamayacağı durumlar da her hastada gözden geçirilmelidir. Kalp yetersizliği olması ve bunun belli bir şiddette olması, önceden karaciğer ya da böbrek yetersizliği gibi bir durumun söz konusu olması, verem geçirilmiş olması ya da diğer enfeksiyonların araştırılması çok önemlidir. Bunların hepsi tedavi öncesi araştırılmalıdır. AntiTNF ilaç kullanan ya da kullanacak hastanın birlikte aynı evde yaşayan bir aile bireyinde verem olması bile değerlendirilmelidir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım