Ankilozan spondilitte göz tutulumu (üveit) ne sıklıkta olur ve nasıl tedavi edilir?

Ankilozan spondilitin en sık görülen eklem dışı bulgusu göz tutulumudur. Tıbbi adı üveit olan bu durum ankilozan spondilit hastalarının yaklaşık 3’ te 1’inde ortaya çıkar. Bazen tek bazen de her iki gözde etkilenme olur. Tekrarlayıcı özellik gösterebilir. Gözün beyaz kısmında birkaç gün veya daha uzun süren kızarıklık, ağrı veya bulanık görme göz tutulumunu yani üveit varlığını düşündürür. Göz hekimince üveit tanısı almış hastalarda uygulanan ana tedavi yaklaşımı topikal tedavi olarak da adlandırılan göze damla veya merhem uygulamalarıdır. Bu amaçla genellikle kortizon içeren damlalar ve bazen merhemler kullanılır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım