Ankilozan spondilitte nörolojik bulgular nelerdir?

Ankilozan spondilitte nörolojik tutulum olasılığı, romatoloji pratiğinde karşılaştığımız diğer inflamatuar romatizmal hastalıklara göre, oldukça düşüktür. Behçet hastalığı başta olmak üzere vaskülitlerde, Sjögren sendromu, sistemik lupus eritematoz ve romatoid artritte nörolojik sorunlar daha sıktır. Ankilozan spondilit, iltihaplı omurga romatizması olarak da bilinmektedir. Hastalık omurga kemiklerini etkileyerek bel ağrısına neden olmaktadır. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde omurga kemiklerinde osteoporoz yani kemik erimesi oluşabilir. Bu hastalarda omurga kemiklerinde kırık oluşursa omuriliğe zarar verebilir. Omuriliğin etkilendiği seviye ve şiddetine göre hastaların yakınmaları farklı olabilir. Bu komplikasyon oldukça nadir görülmektedir ve hastalığın ilerleyen yıllarında ortaya çıkmaktadır. Ankilozan spondilitte bu komplikasyonun dışında nörolojik tutulum beklenilmemektedir. Ancak, nörolojik hastalıklar ankilozan spondilite eşlik edebilir. Bu birliktelik açısından da kaygı etmeye gerek yoktur. Çünkü, nörolojik hastalıkların, sağlıklı bireylerde görülme sıklığı ile ankilozan spondilit hastalarında görülme sıklığı benzerdir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım