Anti fosfolipid sendromunda ne gibi hematolojik bulgular olabilir?

Antifosfolipid sendromunun belirgin hematolojik bulguları, trombositopeni, hemolitik anemi ve nadiren kanamadır.

Trombositopeni, antifosfolipid sendromlu hastaların yaygın görülen klinik bulgularındandır. Trombosit sayısı genelde 50.000-140.000 arasında değişmektedir. Ancak trombositopeni bu hastalarda görülen trombotik (pıhtılaşma) problemlerini engellememektedir. Bilindiği üzere antifosfolipid sendromu, sıklıkla sistemik lupus eritematozus ile birlikte görülmektedir. Yapılan çalışmalarda da görülmüştür ki trombositopeni, antifosfolipid antikorunun pozitif olduğu sistemik lupus eritematozus hastalarında, bu antikorların görülmediği hastalara göre daha yüksek orandadır. Sistemik lupus eritematozus hastalarında, trombotik trombositopenik purpura/hemolitik-üremik sendrom klinik bulguları olduğu zaman genellikle bu durumda antifosfolipid antikorları pozitiftir. Ayrıca tek başına antifosfolipid sendromu olan hastalarda trombotik thrombositopenik purpura ilerleyebilir. Antifosfolipid sendromlu hastalarda tek başına hemolitik anemi de görülebilmektedir. Bazı gözlemsel çalışmalarda belli dönemlerde hastaların % 10’unda görüldüğü belirtilmiştir. Antifosfolipid sendromlu hastalarda özellikle protrombine karşı oluşan antikorların varlığında kanama olabilmektedir. Bu durum daha çok lupus antikoagulanın pozitif olduğu hastalarda görülmektedir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım