Anti kardiyolipin antikorları ve lupus antikoagulanı testleri ne anlama gelmektedir?

Bu testler asıl olarak arteriyel veya venöz tromboz (yani atardamarlarda ve toplardamarlarda pıhtı oluşumu) ve tekrarlayan düşükler ile karakterize bir hastalık olan antifosfolipid sendromunun tanısı için kullanılan testlerdir. Bu hastalıkta hastaların kanlarında negatif yüklü fosfolipidlere karşı gelişen antikorlar vardır. Bu antikorlardan test için en yaygın kullanılanları kardiyolipin denilen fosfolipidlere karşı gelişen antikardiyolipin antikorlarıdır. Bu antikorlar antifosfolipid antikor sendromu yanında SLE, lupus benzeri hastalıklar, maligniteler, enfeksiyonlar, ilaç kaynaklı lupus sendromları ve özellikle ileri yaştaki normal kişilerde de görülebilir. Antifosfolipid antikor sendromunda görülen antikardiyolipin antikorları genelde IgG tipinde olup yüksek titrelerdedir. Enfeksiyon, ilaç ve malignite kaynaklı antikorlar ise genellikle IgM tipindedir. Lupus antikoagülanları, basitçe fosfolipid bağımlı koagülasyon testlerini uzatan otoantikorlar olarak tanımlanabilir. Bu otoantikorları saptamak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Tarama amacı ile bunlardan en yaygın olarak kullanılanı aktive parsiyel tromboplastin zamanı yani aPTT testidir. Lupus antikoagülanı testi genellikle anti-kardiyolipin antikorları ile birlikte istenir. Bu testler özellikle arteriyel veya venöz trombozu, tekrarlayan düşük öyküsü, özellikle genç yaşta beyin damar hastalığı veya trombositopenisi olan yani antifosfolipid antikor sendromundan şüphe edilen kişilerde istenir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Benzer videolar
Açık açık romatizma tanıtım