Antifosfolipid sendromu (AFS) beyni etkiler mi?

Antifosfolipid sendrom, atardamar ve toplardamarlarda tıkanıklıklara ve tekrarlayan düşüklere yol açan ve nedeni bilinmeyen bir hastalıktır. Bilinmeyen bir nedenle vücudun kendi yapısında yer alan fosfolipitlere karşı savaşan antikor dediğimiz bağışıklık proteinleri gelişir. Bu antikorların hastalığın ortaya çıkışında rollerinin olduğu düşünülmektedir.

APS’da deride, kalpte, AC ve böbrek damarlarında tıkanıklık olduğu gibi beyin damarlarında da tıkanıklıklar olabilir. Bu tıkanıklıklar beyin dokusunun beslenmesini bozarak ani gelişen inmelere ve geçici felçlere neden olabilir.

Ayrıca epilepsi, demans, bilişsel bozukluklar, başağrısı, psikiyatrik hastalıklar, kore, MS benzeri hastalık ve göz siniri iltihaplanması gibi bazı sinir sistemi bozuklukları da APS seyrinde görülebilmektedir.

Tüm bu olayların damarlardaki tıkanma dışında sinir dokusuna doğrudan hasar sonucunda da ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Beyin damarlarındaki tıkanma sonucu gelişen inme tek bir atak şeklinde gözlenebilir ama bazen tekrarlayıcı da olabilir. Bu olaylar daha çok gençlerde ve sıklıkla kadınlarda görülmektedir.

45 yaş altında ortaya çıkan inmelerde hastaların yaklaşık olarak %20 kadarında daha önce sözü edilen antifosfolipid antikorların varlığı saptanmıştır. Bir çalışmada kalp kapak hastalıkları ile beyin damar tıkanıklıkları ve aynı zamanda migren ve epilepsi arasında yakın ilişki olduğu gösterilmiştir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım