Antifosfolipid sendromunda yeni damar tıkanıklıkları gelişmesi nasıl önlenebilir?

Antifosfolipid sendromunda damar tıkanıklıklarının gelişmesinin önlenmesi tedavinin en önemli amacıdır. Burada hastaları ikiye ayırmak gerek, birincisi halihazırda zaten damar tıkanıklığı olan hasta, ikincisi henüz damar tıkanıklığı yaşamamış, lupusu olan, ya da hamileliği ile beraber antifosfolipid antikorları olan kadınlar. Bilimsel kontrollü çalışmalar, semptomu olmayan antifosfolipid antikor taşıyıcılarında düşük doz aspirin tedavisinin yararlı olmayacağını gösterirken, gözlemsel çalışmalarda ise lupusu olan ya da hamile olup bu antikorları taşıyan hastalarda aspirinin yararlı olduğu düşünülmektedir. Sigarayı burada bir defa daha anlatmak önemlidir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Taşkın Şentürk - Romatizma Hastaları için Covid-19 Aşılaması ile ilgili En Güncel Veriler ve 3. Doz Aşılama ile İlgili Öneriler
Açık açık romatizma tanıtım
Menü