Antinötrofil sitoplazmik antikorlar (ANCA)?

Anti-nötrofil Sitoplazmik Antikorlar (ANCA) beyaz kan hücrelerinin bir çeşidi olan nötrofillerin sitoplazmasında yer alan çeşitli antijenik yapılara karşı oluşan ve vaskülitlerin (kan damarlarının iltihabi hastalıkları) patogenezinde önemli rolleri olan oto antikorlardır.

Standart olarak nötrofiller subtrat olarak kullanılarak yapılan indirekt immünflöresan yöntemle araştırılır.

İmmünflöresan mikroskop altında inceleme ile oluşan görüntüye göre iki tip ANCA ayırt edilir: Eğer flöresans nötrofil nükleus etrafına yoğunlaşmış ise perinükleer ANCA yani p-ANCA (MPO-ANCA) pozitiftir denir. Flöresans sitoplazmada yoğunlaşmış ise cytoplasmic yani c-ANCA (PR3) pozitiftir denir.

ANCA pozitif olan durumlar: Vaskülit, nedeni bilinmeyen nekrotize edici glomerülonefrit , bağ dokusu hastalıkları, bazı enfeksiyonlar, otoimmün hepatit, inflamatuvar barsak hastalığı ve bazı kanserlerdir.

ANCA testi kimlerden istemelidir: Vaskülit nedeni ile başvuran herkesten, nedeni bilinmeyen akciğer infiltrasyonları, kanlı balgam, böbrek fonksiyon bozuklukları, kanlı idrar, idrardan protein kaybı, kanlı b urun akıntısı, periferik polinöropati gibi. Ayrıca granülomatoz ve polianjiitis (Wegener granülomatoz ) hastalarında c-ANCA titrasyonu aktivite ile ilişkili bulunduğundan, takiplerde de istenmelidir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Benzer videolar
Herhangi bir sonuç bulunamadı.
İlginizi çekebilecek başlıklar
ANCA testiRomatolojide Kullanılan Testler
Açık açık romatizma tanıtım