Prof. Dr. Süleyman Koca tarafından yazılan yazılar

Pulmoner hipertansiyonun klinik bulguları nedir? Nasıl tanı konulur?

Romatizmal Hastalıklar, Skleroderma ve Raynaud Sendromu, Skleroderma ve Raynaud Sendromu tanısı

Pulmoner hipertansiyon, kalbe gelen kirli kanı akciğere taşıyan damarın hastalığıdır. Pulmoner hipertansiyonda, bu damarın ve dallarının basıncı, tansiyonu yükselir. Skleroderma (sistemik skleroz) başta olmak üzere sistemik lupus eritematoz, romatoid artrit gibi inflamatuar romatizmal hastalıklarda karşılaşılan bir komplikasyondur. Bu sorun hastalarımızın aktivitelerini ciddi şekilde kısıtlar ve tedavisinde gecikmeler, tedaviye yanıt oranını belirgin şekilde azaltır.

Sistemik lupus eritematozus hastalığında (SLE), hasta kişinin bebeğinde gelişen kalp bloğu nedir? Ne yapılmalıdır?

Romatizmal Hastalıklar, Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) nedir belirtileri nelerdir

Bu soruda bahsi geçen durum neonatal lupus yani yenidoğanın lupusu olarak adlandırılmaktadır. Gebelikleri sırasında anti-Ro antikoru pozitif olan annelerin bebeklerinde oluşmaktadır. Kan dolaşımı ile anneden bebeğe geçen bu antikor hastalığın oluşumundan sorumludur. Bu hastalıkta, bebekte en sık kalp ve derinin etkilendiği görülmektedir.

Sistemik lupus eritematozus hastalığında (SLE) böbrek nakli yapılabilir mi?

Romatizmal Hastalıklar, Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) ve böbrek tutulumu

Sistemik lupus eritematoz hastalarının yaklaşık yarısında böbrek tutulumu oluşmaktadır. Böbrek tutulumu erken evrelerde sessizdir. Yani, hastalarda belirgin yakınma oluşturmaz. Bu evrelerde, böbrek tutulumu sadece tetkikler ile ortaya konulabilir. Ancak, böbrek tutulumu bu aşamada yakalanabilirse, tedavilere yanıt oranı oldukça yüksektir.

Sistemik lupus eritematozus hastalığında (SLE) diyaliz hastalık bulgularını düzeltir mi?

Romatizmal Hastalıklar, Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) ve böbrek tutulumu

Sistemik lupus eritematoz hastalarının kabaca yarısında böbrek tutulumu oluşmaktadır. Böbrek tutulumu erken evrelerde sessizdir. Yani, hastalarda belirgin yakınma oluşturmaz. Bu evrelerde, böbrek tutulumu sadece tetkikler ile ortaya konulabilir. Ancak, böbrek tutulumu bu aşamada yakalanabilirse, tedavilere yanıt oranı oldukça yüksektir.

Böbrek fonksiyonları nasıl ölçülür? Kreatinin klirensi nedir?

Romatizmal Hastalıklar, Romatolojide kullanılan diğer testler, Romatolojide Kullanılan Testler

İnflamatuar romatizmal hastalıklarda böbrek tutulumu önemli bir sorundur. Böbrek hastalıkları hastanın yaşamını etkilediği gibi, romatizmaları için uygulanması gerekli tedavileri, ilaçların dozlarını da etkileyebilmektedir. Bu nedenle, hastaların kontrollerinde böbrek fonksiyonları açısından tetkikler yapılmaktadır.

Ankilozan spondilitte nörolojik bulgular nelerdir?

Ankilozan Spondilit (AS), Ankilozan Spondilit (AS) ve spondiloartrit (SPA) nedir bulguları nelerdir, Romatizmal Hastalıklar

Ankilozan spondilitte nörolojik tutulum olasılığı, romatoloji pratiğinde karşılaştığımız diğer inflamatuar romatizmal hastalıklara göre, oldukça düşüktür. Behçet hastalığı başta olmak üzere vaskülitlerde, Sjögren sendromu, sistemik lupus eritematoz ve romatoid artritte nörolojik sorunlar daha sıktır. Ankilozan spondilit, iltihaplı omurga romatizması olarak da bilinmektedir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım