Behçet hastalığı kalbi tutar mı?

Behçet hastalığı kalbi çok nadiren tutmaktadır. Diğer iltihabi romatizmal hastalıklarda görülen kalp kapakçık kalınlaşmaları, kalp zarı iltihabı ya da kalp yetmezliği gibi sorunlar Behçet hastalığında görülmez. Behçet hastalığında yalnızca çok nadir olarak kalp içinde pıhtı oluşumu bildirilmiştir. Genellikle bacakta ya da başka toplar damarlarda pıhtı yaşayan genç, erkek hastalarda görülen bu durumun sıklığı % 1’den azdır. Bu nedenle Behçet hastalarımızın kalp hastalığı konusunda kaygı duymasına gerek yoktur.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım