Behçet hastalığına bağlı dirençli göz tutulumunda ne yapılabilir?

Behçet Hastalığına bağlı göz tutulumunda posterior segment tutulumu varlığında steroidlerle beraber Azatiopürine ve Siklosporin-A öncelikle kullanılan ilaçlardır. Bunlara cevap alınamadığında İnterferon alfa, İnfliksimab ve Ritüksimab kullanılabilir. Çok dirençli olgularda İnfliksimab, siklosporin A veya azatiopürine ile kombine edilebilir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım