Behçet hastalığına bağlı dirençli göz tutulumunda ne yapılabilir?

Behçet Hastalığına bağlı göz tutulumunda posterior segment tutulumu varlığında steroidlerle beraber Azatiopürine ve Siklosporin-A öncelikle kullanılan ilaçlardır. Bunlara cevap alınamadığında İnterferon alfa, İnfliksimab ve Ritüksimab kullanılabilir. Çok dirençli olgularda İnfliksimab, siklosporin A veya azatiopürine ile kombine edilebilir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Taşkın Şentürk - Romatizma Hastaları için Covid-19 Aşılaması ile ilgili En Güncel Veriler ve 3. Doz Aşılama ile İlgili Öneriler
Açık açık romatizma tanıtım
Menü