Behçet hastalığında ağız yaralarının tedavisi nasıl olmalıdır?

Behçet hastalığı başlıca; cilt, mukoza, göz, kas iskelet ve damarların tutulduğu sistemik bir hastalıktır. Behçet hastalarının hemen hepsinde görülen ana belirti: ağız içinde tekrarlayan ülserlerdir. Behçet hastalığının ortaya çıkış mekanizmasına bakıldığında ise aşırı miktarda çalışan, diğer bir deyişle abartalı çalışan bir bağışıklık sistemi görülecektir. Aslında diğer sistem ve organ tutuluşlu Behçet hastalarında tedavide ne yapılıyorsa ağız yaraları tedavisinde de o yapılmaktadır. Dolayısıyla tedavide ana amaç fazla çalışan bağışıklık sisteminin işlevini azaltmaktır. Genel olarak Behçet hastalığına bağlı ağız yaralarının tedavisi; ilaç ve ilaç dışı önlemler olarak ikiye ayrılabilir. Hafif olgularda, yüzeysel olarak sürülebilecek kremler belli bir rahatlama sağlayabilir. Orta ve ağır olgularda ise kolşisin ve azatioprin ilk sıralarda kullanılacak ilaçlardır. Yapılan çalışmalar kötü ağız hijyenine sahip Behçet hastalarının hastalık aktivitelerinin de yüksek olabileceğini de göstermiştir. Bu nedenle ilaç dışı önlemler içinde iyi bir ağız hijyeni elde edilmesi son derece önemlidir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım