Behçet hastalığının tedavisinde Azothioprin kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

Azothioprin (imuran) Behçet hastalığında tedavi edici özelliği gösterilmiş önemli bir tedavi seçeneğidir. Özellikle tekrar eden göz ataklarında olmak üzere Behçet hastalığının birçok tutulumunda uzun süreli kullanılmaktadır.

İlk tedavi başlangıcında bazı enzim eksikliği olan nadir bir hasta grubunda azotioprine bağlı beyaz küre düşmesi (lökosit sayısında azalma) görülebilir. Bu durum da kişiyi enfeksiyonlara yatkın hale getirmektedir. Bu nedenle tedavinin başlangıcında bu açıdan dikkatli olunmalıdır. Ateş ve enfeksiyon bulgusu gelişirse hemen doktorunuza başvurmalısınız.

Azothioprin kullanırken mide-barsak şikayetleri, bulantı-kusma da olabilmektedir. Ayrıca deri döküntüsü, ağız içerisinde yaralar da gelişebilmektedir.

Eğer azothioprin dozunda değişiklik yapılmışsa 2 haftada bir tan kan sayımına bakılmalıdır. Sorunsuz biçimde azothioprin kullanırken 6 haftalık aralıklarla tam kan sayımı (lökosit, trombosit ve hemoglobin) ve karaciğer fonksiyon testleri (AST/ALT) değerlendirilmelidir.

Azothioprin kullanırken gebe kalınması tartışmalıdır. Yine de romatizma ilaçları arasında göreceli olarak gebelikte güvenilir ilaçlardan birisidir. Bebek emzirirken güvenle kullanılabileceği belirtilmektedir

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım