Biyolojik ilaçlar gebelikte kullanılabilir mi?

TNF inhibitörleri adını verdiğimiz ilaçlar nispeten kısa bir süredir yaygın kullanımda olan ilaçlar olmakla beraber şu an için bu ilacı kullanan gebe hastalardan elde edilen veriler ilaçların gebelikte kullanılmasının gerek anne gerekse bebek üzerine olumsuz bir etkisi olmadığını göstermektedir.

Bu nedenle daha uzun yıllara dayalı güvenlik verimizin olduğu hidroksiklorokin ya da sülfasalazin gibi ilaçları gebelikte öncelikli olarak tercih etsek te bu ilaçlar ile hastalık aktivitesini baskılayamadığımız romatoid artrit hastalarında infliksimab, adalimumab, etanercept ya da golimumab gibi TNF inhibitörlerini kullanabiliriz.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım