Biyolojik ilaçlar kanser yapar mı?

Biyolojik ilaçların özellikle TNF inhibitörlerinin kullanıma başlandığı ilk yıllardan bu yana lenfoma ve solid tümörlerin sıklığını artırıp artırmadığı endişesi devam etmektedir. Bu konuyu aydınlığa kavuşturmak için çok çeşitli değerlendirmeler yapılmaktadır. İlaçların geliştirme sürecinde yapılan randomize kontrollü çalışmalar, bu çalışmaların açık etiketli uzatmaları ve metaanalizleri yan etkiler yönünden incelendiğinde TNF inhibitörlerinin kanser sıklığında artışa neden olmadığını göstermektedir. Benzer olarak bu ilaçlara ait kayıt kütüklerinin ve bunların metaanalizlerinin verileri bazılarında melonom dışı deri kanserlerinde çok küçük artışların bildirilmesine karşın genelde kanser riskinde artış bildirilmemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu TNF inhibitörlerinin metotreksat dışı örneğin siklofosfamid ve azatiyoprin gibi sitotoksiklerle kullanılması güvenli görünmemektedir. Bu amaçla ilaç kombinasyonlarında dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım