Böbrek yetmezliği olan bir hastada kolşisin dozu nasıl düzenlenmelidir?

Böbrek yetmezliği olan bir hastada böbrek yetmezliğinin derecesi ve kullanım endikasyonuna göre doz ayarlanması gerekmektedir.

Ailevi Akdeniz ateşi (AAA) için olan kullanımda hafif-orta düzeyde (CrCl 30 to 80 mL/ dakika) bir böbrek yetmezliği varlığında ilaç yan etkiler açısından yakın izlem yapılarak kullanılmalı ve buna göre doz azaltımı gerektiğinde yapılmalıdır. İleri evre böbrek yetmezliğinde (CrCl <30 mL/dakika) kolşisin başlangıç dozu olarak 0.5 mg önerilmektedir; dozu artırmak gerektiğinde dikkatli olunmalı ve yan etkiler açısından yakın izlem gerekmektedir.

Diyaliz hastalarında ise 0.5 mg tek doz olarak kullanılmalı ve kolşisinin diyaliz ile uzaklaştırılmadığı unutulmamalıdır. Gut hastalarında koruma (profilaksi) tedavisinde kullanımda hafif- orta düzeyde yetmezlik için yan etkiler yakın izlenmelidir. İleri evre böbrek yetmezliğinde ise AAA’ dakine benzer şekilde başlangıç dozu 0.5 olarak önerilmekte ve doz artışı gerektiğinde dikkatli kullanılması ve yakın izlem önerilmektedir. Diyaliz hastaları için ise haftada iki kez 0.5 mg lık dozlar şeklinde kullanılmalıdır. Kolşisin profilaksisi alan böbrek yetmezlikli gut hastalarında atak sırasında ek kolşisin dozu önerilmemektedir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım