Buerger hastalığı nasıl tedavi edilir?

Tedavide temel amaç, kan akımını en üst düzeye çıkarmaktır.

Hastalığın sigara içmeyle doğrudan ilişkisi nedeniyle sigarayı kesmek tedavinin en önemli unsurudur. Bu yaklaşım, hem ağrıların azalması ve kaybolmasına hem de ayak ya da bacak kesilmelerinin önüne geçecektir.

Kan damarlarında daralmaya yol açabilecek ilaçlardan ve soğuktan kaçınmak gerekir.

Ayağı mekanik ve termal travmalardan uzak tutmak gerekir.

Her ne kadar çok yüz güldürücü sonuçlar olmasa da, bunların yanında kan akışkanlığını arttırdığına inanılan pentoksifilin gibi ilaçlar, kan damarları genişlettiğine inanılan kalsiyum kanal blokerleri gibi ilaçlar kullanılır. Son yıllarda prostoglandin analogları olarak adlandırdığımız ilaçlar verilmektedir. Ancak bu ilaçların yalancı ilaç olarak adlandırdığımız plasebo ilaçlardan daha yararlı olduklarını gösteren çalışmalar bulunmamaktadır.

Siklofosfamid gibi bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç ile veya dolaşımdaki patojenik immünglobülinlerin temizlenmesi temeline dayanan immunoadsorpsiyon yöntemiyle hastaların önemli bir kısmında ağrının azaltıldığı ve ülserlerin iyileştirilebildiği rapor edilmiştir.

Streptokinaz ve ürokinaz gibi trombolitik etkili ilaçlarla hastaların 1/3’nde bacak ya da kolun kesilmesi (amputasyon) engellenmiştir.

Damar iç yapısını döşeyen hücrelere endotel hücreleri denir . Bu hücrelerin öncüllerinin kemik iliğinde olduğu bilinmektedir. Bu amaçla yeni kan damarı oluşturarak kan akımını sağlama amacına yönelik olarak otolog kemik iliği transplantasyonları yapılmış. Sonuçta yara iyileşmesinde, ağrının giderilmesinde ve amputasyonların önüne geçilmesinde etkili oldukları gösterilmiştir.

Spinal  kord uyarısı dediğimiz bir yöntem ile omur ilik elektriksel olarak uyarılmaktadır. Bu ise hem ağrıların azalmasına hem de kan damarlarında genişleme yaratarak kan akımının artmasına yol açabilmektedir. Bu yöntem ile hastaların bir kısmında amputasyonların önüne geçildiği rapor edilmiştir.

Cerrahi olarak sempatektomiler yapılmaktadır. By pass ameliyatları; bacak ve koldaki uç damarların tutulumu nedeniyle teknik olarak çok olanaklı olmayan ameliyatlardır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım