romatizmal hastalıklar - romatizma tv

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) belirti ve bulguları

Evet yapar. FMF’in önemli bulgularından biridir aslında. Hastalığın başlangıç bulgusu olabilmekle birlikte tekrarlayan ataklar şeklinde de karşımıza çıkabilir. Özellikle ayak bileğinde şişlik görülebilir. Şişliğin nedeni eklemde artrit diye isimlendirdiğimiz romatizmal tutulumdur.

Tekrarlayıcı karın ağrısı atakları hastaların en sık görülen bulgusu olup yaklaşık olarak %95’inde görülmektedir. Ancak bu bulgu özellikle hastalığın ilk yıllarında yarısında yoktur hastaların başka bir deyişle bir grup hastada karın ağrısı olmadan da hastalık olabilir.

Ailevi Akdeniz ateşi özellikle karın ve göğüs boşluklarında yer alan seröz zarlarda tekrarlayıcı iltihap ataklarına neden olmakla birlikte, diğer bazı inflamatuvar hastalıklar ile de birliktelik göstermektedir. Spondiloartrit grubu hastalıklar ve multipl skleroz bu tip durumlar için en iyi bilinen örnekler arasında yer alırlar.

Başlıca Akdeniz’i çevreleyen coğrafyada yaşamakta olan; Türkler, Araplar, Yahudi ve Ermeniler gibi toplumlarda görülen ailevi Akdeniz ateşi iltihabi ataklar halinde seyretmektedir. Çoğu kez ateşin eşlik ettiği ve kendi kendini sınırlayıcı özellikteki bu ataklar başlıca karın ve göğüs boşluğu ile eklemleri çevreleyen zarları ilgilendirmektedir.

Ailesel Akdeniz ateşi olarak ta bilinen FMF, klasik olarak tekrarlayan karın ağrısı ve ateş ataklarıyla seyreden ve doğal bağışıklık sistemimizi ilgilendiren kalıtsal bir hastalıktır. Nüfusumuz da göz önüne alındığında, ülkemiz dünyada en fazla FMF hasta ve taşıyıcısının bulunduğu ülke olarak kabul edilebilir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım