romatizmal hastalıklar - romatizma tv

Ailevi Akdeniz ateşi (FMF) tedavisi

Ülkemizde sık gözlenmekte olan ailevi Akdeniz ateşi hastalığı, bilindiği üzere tekrarlayan, atak olarak tariflediğimiz, karın ağrısı, ateş gibi şikayetlerle karşımıza çıkar. Düzenli ilaç tedavisi, yani kolşisin ilacı, atak olmasın ve hastalığa bağlı ilerde açığa çıkabilecek hasarların oluşmaması için kullanılmaktadır.

Ailesel Akdeniz ateşi (FMF) genetik bir hastalıktır ve ömür boyu tedavi gerektirir. FMF hastalığının bugün için kısa süreli ilaç kullanımı ile “tam şifa” anlamında bir tedavisi yoktur. Kolşisin tedavide kullanılan temel ilaçtır. Hastaların %90’dan fazlasında etkili ve faydalıdır. Düzenli ilaç kullanımı hastalık tedavisinde çok önemlidir.

Ailevi Akdeniz ateşi, tekrarlayan karın ağrıları ve ateş yüksekliği ile seyreden, otozomal-resesif geçiş gösteren, bir otoinflamatuvar hastalıktır. Farklı ülkeler ve ırklarda, farklı sıklıkta görülmektedir, fakat en fazla Yahudiler, Ermeniler, Türklerde görülmektedir.

FMF hastalarında kolşisine direnç ve/veya kolşisini tolere edememe bir çok nedene bağlı olabilmektedir. Özellikle düzenli kolşisin kullanan, fakat yanıt alınamayan hastalarda ilaç direnci (MDR1 gen polimorfizmleri), gastrointestinal patolojiler, ilaç etkileşimleri gibi nedenlerin yanı sıra nadir FMF’e eşlik edebilecek hastalık birliktelikleri açısından hasta dikkatli sorgulanmalı ve muayene edilmelidir.

AAA hastalığının temel ilacı olan kolşisinin ülkemizde iki preparatı vardır. Bunlardan birisi Colchicum dispert draje diğeri ise Kolsin drajedir. Her ikisi de 0,5 mg kolşisin içerir. AAA tedavisinde kolşisinin önerilen dozu genellikle günde 3 defa 0,5 mg, yani 1,5 mg/gündür.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım