romatizmal hastalıklar - romatizma tv

Ailevi Akdeniz ateşi (FMF) ve böbrek yetmezliği

Amiloidoz çeşitli doku ve organlarda ‘amiloid’ adı verilen proteinin çökmesi ile oluşan bir durumdur. Böbreklerin süzme yeteneğinin bozulması sonucu idrarla protein kaybı, belirli bir süre sonra da böbrek yetmezliği gelişmektedir. Bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye’de en sık reaktif amiloidoz nedeni heredofamilyal bir hastalık olan ailevi Akdeniz ateşi (AAA) dir.

Böbrek yetmezliği olan bir hastada böbrek yetmezliğinin derecesi ve kullanım endikasyonuna göre doz ayarlanması gerekmektedir. Ailevi Akdeniz ateşi (AAA) için olan kullanımda hafif-orta düzeyde (CrCl 30 to 80 mL/ dakika) bir böbrek yetmezliği varlığında ilaç yan etkiler açısından yakın izlem yapılarak kullanılmalı ve buna göre doz azaltımı gerektiğinde yapılmalıdır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım