romatizmal hastalıklar - romatizma tv

Skleroderma ve Raynaud Sendromu nedir

Raynaud fenomeni genellikle soğuk maruziyeti ve stresle tetiklenebilen, tekrarlayıcı özellik gösteren, uç damarlarda kasılma atakları ile seyreden bir tablodur. Herhangi bir hastalığa eşlik etmeyen, iyi seyirli tipi daha sık görülür.

Raynaud fenomeni; tipik olarak soğuk ve emosyonel strese cevap ile ortaya çıkan özellikle parmaklarda ve uç noktalarda meydana gelen renk değişikliği, ağrı ya da duyu algılama yeteneğinde kayba neden olan ve damarda kasılmaya neden olan bir bozukluktur.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım