Diffüz idyopatik iskelet hiperosteozu nedir?

Diffüz idyopatik iskelet hiperosteozu (DISH) omurgada ve eklemlerde abartılı yeni kemik oluşumudur. DISH daha çok ileri yaşta ortaya çıkar. 75 yaşın üstünde toplumun üçte birisinde hafif düzeyde DISH gelişirken, %10’unda orta-ağır derecede DISH vardır. Erkeklerde kadınlara göre 2 kat sık görülür. Sonuçta toplumda sık görülen bir rahatsızlıktır. Genelde çok fazla bulgu vermezken boyun, sırt, bel ve çevre eklemlerde yeni kemik oluşumu görülür. Etkilenen eklemlerde hareket kısıtlılıklarına sonuçta da eklem kireçlenmesine neden olabilmektedir. Bazen etkilenen bölgelerde ağrı da oluşabilmektedir.  Boyunda ve belde yeni ortaya çıkan abartılı yeni kemik oluşumları burada sinir basısına neden olarak bel fıtığı veya boyun fıtığı benzeri bulgularla karşımıza çıkabilir. DISH tip 2 diabetes mellitus, gut hastalığı, lipid bozuklukları, hipertansiyon gibi metabolik sendrom ile ilişkili bulunmuştur. En tipik bulgusu radyolojik olarak omurga boyunca abartılı yeni kemik oluşumudur. Zaten mevcut klinik bulgularını da bu yeni kemik oluşumlarının çevre dokulara yaptığı baskıyla oluşturmaktadır.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Benzer videolar
Açık açık romatizma tanıtım