Felty sendromu nedir?

Romatoid faktör (RF) ve anti-CCP testi pozitif olan romatoid artrit hastalarında nadir olarak gördüğümüz, dalakta büyüme ve kanın beyaz hücrelerinde düşme ile karakterize bir durumdur. Felty sendromu eklem deformiteleri ile kemik yıkımının fazla olduğu ve hastalık süresi uzun olan  hastalarda gelişir.  Yine bu hastalarda romatoid artritin eklem dışı diğer organ tutulumları da sıktır. Felty sendromu tanısı için özel bir test yoktur ancak genellikle hastaların kan iltihap testleri (sedimantasyon, CRP) ile yine kanda romatoid faktör ve anti-CCP romatizma testleri yüksek değerlerde pozitif olur.

Felty sendromu olan hastalarda kan beyaz kürelerindeki düşüklüğün yarattığı en önemli problem infeksiyonlara yatkınlık yaratmasıdır. Kandaki beyaz küreler vücuda giren mikroorganizmaları etkisiz hale getirmede organizmanın en önemli savunma mekanizmalarıdır.  Bu hücrelerdeki düşüklük Felty sendromlu hastalarda tekrarlayan bakteri infeksiyonlarına özellikle solunum yolu ve cilt infeksiyonlarına neden olur.  Beyaz kürelerdeki düşüklük ile birlikte hastalık şiddeti yüksek olan ve yüksek doz steroid kullanan hastalarda infeksiyon riski daha da fazladır.

Felty sendromunun en önemli bulgusu olan beyaz kürelerdeki düşüklük romatoid artriti tedavi  etmek için kullanılan ilaçlar ile düzelme gösterir. Yeterli düzelme olmayan hastalarda direkt beyaz küreleri artırmaya yönelik tedaviler uygulanır.  Bu tedaviler özellikle tekrarlayan infeksiyonları olan ve beyaz küre değerleri romatoid artrit tedavisi ile düzelmeyen hastalar için uygundur. Felty sendromu tedavisinde ilk denenecek ajanlar sırasıyla metotreksat ve kortizondur. İlaç tedavilerine dirençli hastalarda beyaz kürelerdeki düşmeyi engellemek için dalağın alınması da gerekebilir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım