Fibromiyalji tanısı nasıl konulur?

Fibromiyalji bedenimizde yaygın ağrı ile birlikte yorgunluk, dinlenmiş uyanmamak, barsak alışkanlıklarında değişiklik ve çoğunlukla kabızlık, mide ağrıları, karın ağrısı veya krampları, baş ağrısı, idrar yapma sorunları gibi değişik yakınmaların eşlik ettiği karmaşık, kronik, ağrılı bir klinik tablodur.

Fibromiyalji tanısı dikkatli bir şekilde alınmış öykü ve tam bir fizik muayene ile hastanın yakınmalarını açıklayabilecek başka bir hastalığın olmadığı durumlarda akla gelmelidir. Önceleri düşünüldüğünün aksine, fibromiyalji tanısında diğer hastalıkların dışlanabilmesi için ayrıntılı laboratuvar incelemeleri yapılması gerekli değildir.

Çoğu kez tanı koymak için Amerikan romatoloji cemiyetinin önerdiği tanı kriterleri kullanılmaktadır. Bu amaçla en yaygın kullanım alanı bulmuş olanlar en eski kriterlerdir. Bu kriterlere göre tanı; hastanın en az 3 aydır devam eden yaygın vücut ağrısı ile birlikte belli vücut bölgelerinde, hekim tarafından tespit edilen hassas noktaların varlığı gereklidir.

Ancak hassas noktalara dayalı tanı koymak yanlış şekilde hastalığın bir kas hastalığı olduğu izlenimini doğurmakta idi. Ayrıca stresli insanlarda daha yüksek oranda bulunan hassas noktalar, özellikle günlük uygulamalar için çok pratik bulunmamıştır. Öte yandan yalnızca yaygın ağrıya dayalı olarak tanı koymak hastalığın ağrı dışındaki özelliklerinin göz ardı edilmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle yakın dönemde bu defa hasta tarafından beyan edilen belli vücut bölgelerinde ağrı ile birlikte, ağrı şiddeti ve ağrı dışındaki hastalık özelliklerinin skorlamasına dayalı bir tanı önerisi olmasına rağmen bu setin henüz yaygın kullanım için geçerliliği gösterilmemiştir. Bu nedenle günlük pratikte halen fibromiyalji tanısı bu konuda deneyimli hekimler tarafından hastanın yakınmaları ile birlikte; göreceli sık görülen hipotiroidi gibi tıbbi, romatoid artrit, spondiloartrit gibi romatolojik ve bazı psikiyatrik hastalıkların klinik olarak dışlanmasına dayalı olarak konulmaktadır.

Fibromiyalji – Yumuşak doku romatizması

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Benzer videolar
Açık açık romatizma tanıtım