Hangi ailevi Akdeniz ateşi (FMF) hastalarına böbrek biyopsisi yapılmalıdır?

Ailevi Akdeniz ateşinin en korkulan bulgusu amiloidoz gelişimidir. Tedavi edilmeyen, düzenli kolşisin kullanmayan veya geç tanı konulan hastalarda böbreklerde “amiloid” denilen bir madde çöker ve zamanla böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Amiloidoz gelişiminin en erken bulgusu idrar tahlilinde “protein” saptanmasıdır. Ataklar arasındaki dönemde, tekrarlanan idrar tetkiklerinde inatçı proteinüri saptanması durumunda 24 saatlik idrar toplanarak kaybedilen günlük protein miktarı saptanır. Amiloidozun kesin tanısı için biyopsi alınması gerekir. Bu nedenle patolojik inceleme için böbrekten ufak bir parça alınır. Bunun dışında idrar tahlilinde sürekli kan saptanması durumunda da amiloidoz dışındaki böbrek tutulumlarını (glomerulonefrit gibi) tespit etmek amacıyla böbrek biyopsisi yapılabilir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Taşkın Şentürk - Romatizma Hastaları için Covid-19 Aşılaması ile ilgili En Güncel Veriler ve 3. Doz Aşılama ile İlgili Öneriler
Açık açık romatizma tanıtım
Menü