Henoch-Schonlein Purpurası (HSP) nasıl tedavi edilir?

HSP tedavisi, hastaların hastalık şiddeti ve organ tutulumuna göre düzenlenmelidir. Bu noktada mide barsak sistemi ve böbrek tutulumu olup olmadığı çok önemlidir.

HSP genellikle kendisi düzelir. Ancak bazı durumlarda belirtilerin azaltılması ve komplikasyonların önlenmesi için belirli ilaçlar önerilebilir.

Hafif cilt ve eklem tutulumu ile seyreden hastalarda kortizon dışı iltihap önleyici ilaçlar ilk aşamada verilmektedir.

Cilt bulgularının fazla olması ve mide barsak tutulumunda düşük orta dozlarda kısa süreli kortizon verilebilir.

Ciddi böbrek tutulumu özellikle erişkin hastalarda sık görülür. Tedavisinde kortizonun yanı sıra immün sistemi baskılayıcı azatiopürin ve siklofosfamid gibi ilaçlar hastalığın şiddetine göre verilmektedir.

HSP’den korunma için belirli yöntemler yoktur. Hastaların yaklaşık yarısında hastalık tekrarlayabilir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım