Her romatizmal hastalıkta kortizon kullanmak gerekli midir?

Romatizmal hastalıklarda kullanılan ilaçlar çok kabaca iki grupta ayırabiliriz.

Bunlardan bir grubu hedefe yönelik tedaviler olan modifiye edici ilaçlarda bu gruptadır. İkinci grup ilaçlar ise daha çok hastanın konforuna, eklem şikayetlerine yönelik verdiğimiz ilaçlardır. Kortikosteroidler bu grup ilaçlardandır dolayısıyla da bu grup ilaçlar hedefe yönelik veya tedavi edici özelliği daha az olan ilaçlardır.

Ancak her romatizmal hastalıkta kortikosteroidlerin kullanımı diye bir şey söz konusu değildir. Örneğin ankilozan spondilitte kortikosteroidlerin kullanımı hemen hemen hiç yoktur. Diğer bir durum ise her anti-romatizma ilaçta kortikosteroid yoktur. Hastalarımız sıklıkla sanki her romatizmal ilaçta kortikosteroidler varmış gibi algılamaktadır. Dolayısıyla her romatizmal hastalıkta kortikosteroid kullanmak gerekli değildir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım