HSP tanısı konulan çocuğumda tedavide ne yapılır?

Deri döküntüleri tanı için önemli bir bulgudur, ancak tedavide diğer bazı özelliklere göre karar verilir. Örneğin, eklem şişliği, basamama, aksama gibi yakınmalar ön plandaysa ibuprofen veya naproksen içeren ağrı kesiciler kullanılır. Burada karın ağrısının bulunması ve şiddeti ilk günlerde önemlidir. Ateş, kusma, kıvrandırıcı inatçı karın ağrısı olan HSP’li bir çocuğun gerekirse hastaneye yatırılarak izlenmesi gerekir. Burada daha önce belirttiğim ağrı kesiciler yeterli olmaz, kortizon dediğimiz ilaçlarla tedavi gerekebilir. Barsak yakınmaları çoğunlukla tanı konulduktan sonra ilk ay için ön plandadır. Hastaneden çıktıktan sonra yakın izlem önerilir. Diğer önemli organ tutuluşu böbreklerdir. İdrarda gözle görülür bulanıklık olan veya incelemede idrarda kanama saptanan çocuklar yakın izleme alınır. Tansiyon ölçümü, böbrek testleri yapılarak izlenen bu çocuklarda inatçı kanama, idrarda yüksek oranda protein çıkması ve sebat etmesi önemlidir. Böyle durumlarda bir böbrek hastalıkları uzmanıyla görüşüp gerek duyulduğunda böbrekten küçük bir örnek alarak tedaviyi ona göre yönlendirmek uygun olur. Bu ciddi durumlar görülmeyip sadece idrarda mikroskopta görülebilen kanama varsa izleme alınır, en az 6 ay süreyle aylık idrar testiyle izlem önerilir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım