İdrarda protein kaçağı olması ne demektir? Hangi romatizmal hastalıklarda olabilir?

Normal bir idrar örneğinde protein değerleri negatif olmalıdır yani bulunmamalıdır. 24 saatlik idrarda ise 1-150 mg arası protein miktarı çıkması normal karşılanır ve bunun üstünde yer alan değerler laboratuvar incelemesi gerektirir. İdrarda protein olup olmadığının tespiti için yapılan idrar tahlili sabah saatlerinde olmalıdır. Bazı hastalıklar durumlarında veya başka nedenlerden dolayı böbrekler proteinleri yeterince süzemediği için idrara geçerler. 24 saatlik idrar tetkiklerinde 1 gramın üstü protein kaçağı önemli, 1-3 gram ve üstü değerler ciddi protein kaçağı olarak değerlendirilir.

Romatizmal hastalıklarda protein kaçağı görülebilir. En sık karşılaşılan durum; uzun süren inflamasyon nedeniyle böbreklerde amiloid birikimine bağlı gelişen amiloidozistir. Özellikle yurdumuzda sık olarak görülen ailevi Akdeniz ateşi hastalığında tekrarlayan ataklar ve tedavisiz kalınması durumunda amiloidozis gelişebilir. Yine tedavisiz kalan ankilozan spondiilit, romatoid artrit gibi hastalıklarda da amiloidozis görülebilir. Amiloidozis dışında; sistemik lupus eritematozus ve bazı vaskülitler; yani damar iltihabına neden olan hastalıklarda da protein kaçağı görülebilmektedir. Uzun dönemde protein kaçağı kronik böbrek yetersizliği ile sonuçlanabilir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Açık açık romatizma tanıtım