İlaca bağlı lupus ne demektir?

Sistemik lupus eritematozus sistemik otoimmün bir hastalıktır. SLE adında anlaşılacağı gibi sistemik tutuluma sahip bir hastalıktır ve bu nedenle çok sayıda klinik bulgu ile karakterizedir. SLE’nin patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak genetik ve çevresel faktörlere bağlı olduğu bilinmektedir. SLE’nin patogenezinde sorumlu tutulan çevresel faktörlerden biride ilaçlardır. Gerçekten bazı ilaçları kullanan hastalarda SLE’e ait bulgular ortaya çıkmaktadır. Klinik bulguların yanısıra immünolojik olarakta SLE saptanan ANA, antihiston antikorları gibi çok sayıda laboratuvar bulgusu da ortaya çıkmaktadır. Klinik seyir ve prognoz yönünden SLE’e göre daha hafif bir hastalık gibi görünür. Bu klinik tablo “ilaca bağlı lupus” olarak adlandırılmaktadır. Klinik prezentasyon, otoantikor profili, klinik seyir ve prognoz yönünden farklılıklar SLE ve ilaca bağlı lupusu farklı iki hastalık olarak değerlendirmemiz gerekir. İlaca bağlı lupuslu hastaların çoğunluğu sorumlu ilacın kesilmesinden sonra tamamıyla düzelmesi ve bir daha tekrarlamaması çok önemli bir özelliktir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Benzer videolar
Açık açık romatizma tanıtım