Karpal tünel sendromu nedir? Tedavisi nasıldır?

En sık gördüğümüz tuzak nöropati dediğimiz sinir sıkışma sendromudur. Yaşam boyu tahminen yüzde bir sıklıkta görülmektedir. Genelde 30 – 40’lı yaşlarda ve kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazla sıklıkta görülür. Median sinir denilen ve elimizin ilk 3 parmağını ve yüzük parmağımızın yarı kısmının hareket ve sinirsel uyarımını sağlayan el bileğimizde karpal tünelde bağlarla ve kemiklerle sarılı yapıdan geçen sinirin burada herhangi bir nedenle sıkışması sonucu oluşur.

En sık nedenleri gebelik ve doğum sonrası dönem, şeker hastalığı, tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi), böbrek yetmezliği ve diyaliz tedavisi, el bileğinde hasara yol açacak iş-meslek veya hareketler. Yine bu bölgede oluşan kistik içi sıvı dolu yapılar, lipom gibi yağ bezeleri, kan birikintileri (hematom), travma sonucu bu sinirin sıkışması ve hasarlanması yol açabilir. Bu sinirin uyardığı ilk 3 parmağımızda uyuşma, karıncalanma, iğnelenme, geceleri artan elleri sallamakla ve ovuşturmakla geçen huzursuzluk hissi görülür.

Özellikle bilgisayar kullananlarda, ev hanımlarında şikayetlere daha sık rastlanır. Baş parmakla tutma kavrama başarısızlığı, el ayası kaslarında erime tedavisiz hastalarda görülebilir. Ağrı el bileği, ön kol ve hatta omuza kadar yayılabilir. Muayenede median siniri sıkıştırmaya ve bası bulgularını ortaya çıkarmaya yönelik testler yapılabilir. Yine tanıda kas – iskelet ultrasonografisi, elektromyografi (sinir ve kas hasarını değerlendiren bir cihaz) ve manyetik rezonans görüntüleme teknikleri kullanılabilir. Bazen nedeni ortaya koymak için biyopsi yapılabilir.

Tedavide ilk aşamada el bileğinde karpal tünelde iltihabı azaltmak için el bileğini sabitleyici atel, splintler ve yanısıra steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar ağızdan kullanılabilir. Hasta el-el bileği atellerini özellikle geceleri el bileğini sabitlemek için kullanmalıdır. Bazen karpal tünele steoid-kortizon enjeksiyonları semptomları rahatlatabilir. Fakat bu geçici fayda sağlar ve bazen enjeksiyon sırasında sinir yine hasarlanabilir. Eğer şikayetler son 2-3 aylık sürede atel, splint kullanımı, steroid olmayan yangı giderici ilaçlar ve hatta steroid enjeksiyonuna rağmen devam ediyorsa median sinir ve onun uyardığı kaslarda kalıcı hasarı önlemek için cerrahi müdahele ile siniri basıdan kurtarıp rahatlatmak gerekebilir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Benzer videolar
Açık açık romatizma tanıtım