Katastrofik antifosfolipid sendromu ne demektir?

Katastrofik antifosfolipid sendromu (CAPS), damar tıkanıklıkları ve gebelik problemleri ile seyreden antifosfolipid sendromunun en ağır formudur. En az üç farklı organ veya sistemde günler, haftalar içinde çok sayıda büyük veya küçük damarın tıkanması şeklinde görülür. Birçok damarda hızla gelişen bu tıkanmalar ciddi bir tablo oluşturur ve çoğu zaman ölümle sonuçlanır. Araya giren enfeksiyonlar, geçirilen ameliyatlar bu hastalığı tetikleyebileceği gibi, kullanılmakta olan tedavilerin kesilmesi de bu tabloya yol açabilir. Ölüm riski yüksek olan bu hastalığın erken dönemde tanısının konması ve hızla tedavi edilmesi gerekmektedir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Taşkın Şentürk - Romatizma Hastaları için Covid-19 Aşılaması ile ilgili En Güncel Veriler ve 3. Doz Aşılama ile İlgili Öneriler
Açık açık romatizma tanıtım
Menü